Wouter Brokx

Samen naar de digitale deeleconomie

Een probleem dat relevant is voor de ene gemeente is vaak ook relevant voor de ander. Door kennis van het domein én werkproces om te zetten in een app,
Marcel Creemers

Digitaliseren en de Rode Koningin

In deze tijd zijn alle bedrijven en instellingen tegelijkertijd bezig met digitaliseren. Dat “tegelijkertijd” is in de economische geschiedenis maar een paar keer eerder voorgekomen. Wij leven in een
Erik Burchtheer & Arnold Hendricus Cooper

De vijfde dimensie verbindt.

Na 1D, 2D, 3D en 4D is 5D in ontwikeling. Eigenlijk is 5D niet in ontwikkeling, maar altijd al aanwezig.
Het inzicht in, de bewustwording en de zichtbaarheid van
Niki SIe

Steden zijn voor mensen, niet voor auto’s.

Wanneer tweederde van de wereldbevolking in 2050 in steden woont, moeten we elke vierkante meter in de stad inrichten voor de mens. Momenteel is de helft ingericht voor de
Elies Lemkes - Straver & Theo Thewessen

Expeditie Agrofood keten

Gaat Geodata de keten doorbreken?
Boris Hocks

Ruimte in het Klimaatakkoord

De opgaven van het Klimaatakkoord en de daaruit volgende energietransitie creëren geheel nieuwe ruimtelijke opgaven. Energiebesparing, het inzichtelijk maken van opwekpotentie, verbeelden van de ruimtelijke gevolgen en het ontwikkelen
Wouter Brokx

Samen naar de digitale deeleconomie

Een probleem dat relevant is voor de ene gemeente is vaak ook relevant voor de ander. Door kennis van het domein én werkproces om te zetten in een app,
Marcel Creemers

Digitaliseren en de Rode Koningin

In deze tijd zijn alle bedrijven en instellingen tegelijkertijd bezig met digitaliseren. Dat “tegelijkertijd” is in de economische geschiedenis maar een paar keer eerder voorgekomen. Wij leven in een
Ramon Hanssen

Lancering Actuele Bodemdalingskaart van Nederland

De bodem van Nederland zakt meer dan we dachten. Dat vermoedden we al op basis van modellen, maar nu is dit voor het eerst ook echt geodetisch gemeten. Het
Theo Overduin - Luc de Horde - Martha Klein

Energietransitie, provincies en geo-informatie: een gouden driehoek!

In onze bijdrage gaan we nader in op de rol van de provincies bij de energietransitie en hoe je geo-informatie daarbij kunt benutten. Denk daarbij aan onderwerpen als de Regionale
Erwin Folmer

Linked Data (o.a. 3D) & het Dataplatform van de toekomst

Het Kadaster is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van het Dataplatform van de toekomst, en delen zijn inmiddels beschikbaar gekomen via PDOK. In deze workshop zal het "ervaren"
Lieuwe Koopmans

Waarom wachten op het DSO als het nu al kan?

We weten allemaal dat het “nog niet helemaal lekker gaat” met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), maar de belangrijkste delen van het DSO zijn wel duidelijk. In deze presentatie laten
Paula Dijkstra

FIG2020

In deze presentatie praat Paula ons bij over de laatste stand van zaken rond het FIG2020 programma en de ontwikkelingen daarin.
Roosmarijn Haring

Ontdek de kaart van de mens

Heb je ooit het gevoel gehad dat je mensen niet begreep of andersom, dat anderen jou niet begrepen? In mijn geval begreep ik mensen niet, omdat wat ze zeiden anders
Joost verhagen

Het voedsel(bos) bekeken vanuit de ruimte tot nabij de wortels

Mijn verhaal gaat over ‘big green data’; satellietbeelden, luchtfoto’s en dronebeelden, linked data en sensoriek, geitenwollen sokken of nerds? Wat heeft de bij nu te maken met big data of
Alfred Griffioen

Internationaal Zaken doen

Landenkeuze Er zijn 200 landen in de wereld waarmee je zaken kunt doen, hoe kom je tot de juiste keuze? Ruim 100 landen kun je gemakkelijk af laten vallen vanwege
Magdalena Grus & Jene vander Heiden - Tinus Kanters

Sensoren op de kaart

Presentatie van de bèta versie (demo) van sensorenregister, discussie over behoefte aan uniform, landelijk, open, toegankelijk sensorrenregister. De rol en verantwoordelijkheden van de overheid, business wereld en maatschappij in
Cara Dekker & Michiel van Heek

Met de nieuwe Ruimtelijkeplannen.nl richting de Omgevingswet

Ruimtelijkeplannen.nl vernieuwd: informatie beter toegankelijk Met de komst van de Omgevingswet zijn alle ogen gericht op het op orde krijgen van de planvoorraad. Om deze planvoorraad beter te ontsluiten is
Arie Duindam

REST API’s van DSO versus geo-informatie?

De komst van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet versterkt en geeft urgentie aan de integratie van geo-informatie in de bredere ICT wereld. Dit betekent niet dat de
Chris Veenstra & Erik Meerburg

Het KNOOPpunt voor objectgegevens en geo-webservices + demo webservices & QGIS

Het gegevensknooppunt voor objectgegevens KNOOP combineert, verrijkt en ontsluit actuele objectgegevens uit de BAG, BRK, BGT, WOZ en het Handelsregister. KNOOP maakt het mogelijk om bevragingen over meerdere basisregistraties. Aanvullend:
Ivor Bosloper

Boer en Bunder

Nog nooit zijn perceelsgegevens zó inzichtelijk geweest. Boer&Bunder geeft je alle beschikbare data over een perceel. Zoals de de hoogte-indeling, de beteelbare oppervlakte, ligging van het perceel, wat er
Eric Nobbe

AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) en Beeldmateriaal

Binnen Beeldmateriaal en AHN wordt er veel geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de twee programma’s. Zo is er in de afgelopen jaren veel tijd geïnvesteerd vanuit BM om te
Marien de Bakker

Resultaten stressweek Geo Media Design, Den Bosch

Resultaten stressweek Geo Media Design, Den Bosch. Vierde jaars studenten hebben in 5 dagen opdracht ideeën vanuit het werkveld omgezet naar oplossingen en prototypes. Hier kunt u dus zien
Jeroen Baltussen

VIVET: Verbetering InformatieVoorziening Energie Transitie

VIVET heeft als doel om tot een verbetering te komen van de informatie voor het voorbereiden, uitvoeren en monitoren van de energietransitie. Er is nu een werkgroep in opdracht van
Joris van den Berg

Energietransitie en klimaatadaptatie

Samen met de teams gebiedsadvies en duurzame energie hebben we onze kennis en krachten gebundeld om twee mooie producten neer te zetten. Staat van je Straat gaat over een
Janette Storm & Nathalie Vos

BAG 2.0: Wat verandert er voor u als gebruiker?

Voorbereiden op implementatie nieuwe wet met aangepaste inhoud en producten. Wat is het verschil tussen BAG 1.0 en 2.0? Wat verandert er voor mij? Wanneer worden producten gewijzigd? Per 1 juli 2018 wijzigt
Chris Veenstra

Het KNOOPpunt voor objectgegevens en geo-webservices

Het gegevensknooppunt voor objectgegevens KNOOP combineert, verrijkt en ontsluit actuele objectgegevens uit de BAG, BRK, BGT, WOZ en het Handelsregister. KNOOP maakt het mogelijk om bevragingen over meerdere basisregistraties
Steven Braakman

Mutatiesignalering 2.0

Na 15 jaar mutaties signaleren op luchtfoto’s is het zover. Nederland wordt het eerste land op de wereld waar automatische mutatiemeldingsdiensten gebruikt gaan worden. In de presentatie gaan we
Hennie Genee & Eelco Pet

Nu al aan de slag met Het Omgevingscollectief!

Implementatie van de Omgevingswet is een omvangrijk en uitdagende opgave. Cruciaal voor het behalen van de doelstelling van de Wet is de optimale samenwerking in de keten. Hierbij is
Marien de Bakker & Kees Jansen

Eindtermen opleidingen Geo Media Design

Eindtermen opleidingen Geo Media Design. Beide opleidingen zijn recent goed geaccrediteerd. Ook zijn er gezamenlijke eindtermen geformuleerd. Graag gaan wij aan de hand van stellingen in discussie met het
Alexandra Bontan & Brian Kirwan

Omgevingswet? Just do it!

Eenvoudig aan de slag kan met de voorbereiding op de omgevingswet. Vanuit procesmanagement kan dat altijd. Je hoeft niet op het DSO te wachten. Noem de omgevingswet en veel bestuurders,
Erik Burchtheer & Arnold Hendricus Cooper

De vijfde dimensie verbindt.

Na 1D, 2D, 3D en 4D is 5D in ontwikeling. Eigenlijk is 5D niet in ontwikkeling, maar altijd al aanwezig.
Het inzicht in, de bewustwording en de zichtbaarheid van
Niki SIe

Steden zijn voor mensen, niet voor auto’s.

Wanneer tweederde van de wereldbevolking in 2050 in steden woont, moeten we elke vierkante meter in de stad inrichten voor de mens. Momenteel is de helft ingericht voor de
Elies Lemkes - Straver & Theo Thewessen

Expeditie Agrofood keten

Gaat Geodata de keten doorbreken?
Boris Hocks

Ruimte in het Klimaatakkoord

De opgaven van het Klimaatakkoord en de daaruit volgende energietransitie creëren geheel nieuwe ruimtelijke opgaven. Energiebesparing, het inzichtelijk maken van opwekpotentie, verbeelden van de ruimtelijke gevolgen en het ontwikkelen
Klaas van der Hoek

Grenzen: Van voorlopig naar definitief – Van kaart naar terrein

Wat is de waarde van een voorlopige grens op de kadastrale kaart? Hoe kan deze voorlopige grens definitief worden? In deze workshop wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om voorlopige grenzen
Joost verhagen

Het voedsel(bos) bekeken vanuit de ruimte tot nabij de wortels’

Mijn verhaal gaat over ‘big green data’; satellietbeelden, luchtfoto’s en dronebeelden, linked data en sensoriek, geitenwollen sokken of nerds? Wat heeft de bij nu te maken met big data of
Maarten van der Hoek & Edwin Boender

Omgevingswet en Blockchain: wat zijn de kansen?

In het kader van ontwikkelingen op het gebied van het DSO en de informatie-gestuurde overheid is een eenvoudige wijze van presenteren en analyseren van informatie essentieel. Kan Blockchain daar
Robert Voûte

Pluspunten van Pointclouds – innovatie en onderzoek bij CGI

Pointclouds nog nooit van gehoord? Vast niet… in onze Geo wereld zie je dat we echt van de 2D (pixel) foto’s aan het overstappen naar 3D pointclouds. CGI doet

Meet & Greet met Nikie Sie en Boris Hocks

In het Kenniskringtheater op het Ruimteschepperplein kunt u met de keynotesprekers Nikie Sie en Boris Hocks in gesprek gaan. Wellicht roepen hun keynotes vragen, reacties of toelichting op. Nu is
Patrick de Groot

Op naar een smart digital Reality

Onze omgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe infrastructuur wordt aangelegd, bestaande infrastructuur moet door verzakking en toenemende drukte worden aangepast, waarbij ook de milieubelasting toeneemt. Het dynamische karakter,
Mirian van Ansem & Pieter de Ruijter

Rotterdam beter op de hoogte met 3D BAG

Het gebruik van 3D informatie voor overheden heeft positieve impact op bijna alle beleidsterreinen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu, fraudebestrijding, hulpverlening en de Omgevingswet. Daarom heeft Antea Group in
Rob ten Vregelaar

Geodata: overal onmisbaar

Verbetering van de efficiency, veilig werken en oplopende personeelstekorten zijn onderwerpen die in de bouwsector hoog op de agenda staan. Ondernemers worden door deze issues gedwongen na te denken
Danny Greefhorst & Esther van Kooten Niekerk / Dirk van Barneveld

BIM vergunningverlening & het Bouwdossier / PoC blockchain

Grote maatschappelijke ontwikkelingen raken de gebouwde omgeving in Nederland. Zo raken de (nieuw)bouwopgave, verduurzaming gebouwde omgeving of de Omgevingswet ons allemaal. Als burger, bedrijf en bevoegd gezag. Om deze
Bas Bijtelaar

Geo-informatie als schakel voor samenwerking bij de energietransitie

De energietransitie raakt iedereen in Nederland: huishoudens, bedrijven, overheden, netbeheerders, energieleveranciers en vele anderen. Alleen door goede samenwerking zal de energietransitie een succes worden. Om de samenwerking te faciliteren
Torben Hanegraaf

Een gebouwde omgeving zonder aardgas

In 2050 moet Nederland van het aardgas af. Om deze uitdaging slim aan te pakken heeft Alliander een team opgezet om hier met (geo-)data analyse routes uit te stippelen
Jan Erik WIen

Continu monitoren van gewaspercelen met satellietbeelden

NEO geeft een kijkje in de keuken hoe perceelsinformatie op basis van tijdserie beelden van optische en radar satellieten gemaakt wordt. De beschikbare data maken het mogelijk om elke
Jandirk Bulens / Onno Roosenschoon / Gerard Migchels

Design Studio met de Agro DataCube (workshop van 90 min.)

In deze workshop vertellen we over de ontwikkeling van de Agro DataCube bij Wageningen Research. De DataCube is een technologie voor een dataopslag die gebruikt kan worden om, in dit
Egbert Griffioen

Kan blockchain technologie meerwaarde bieden in geo toepassingen?

MapGear (geo toepassingen) en Coinversable (start-up in blockchain) hebben samen met de Gemeente Deventer een hackathon georganiseerd met als leidend thema: de nieuwe Omgevingswet. Egbert Griffioen – mede-eigenaar van
Jaap de Kroes

SLIM watermanagement doe je MET GeoInformatie IN de wijk!

Watermanagement en -overlast is een uitdaging voor gemeenten en bewoners, maar ook voor ons - GeoInformatici. Door wijkbewoners zelf met mogelijkheden, oplossingen en effecten te laten spelen ontstaat inzicht,
Wietze Suijker

Sat4Rice voedt Vietnam met geo-informatie

Een geavanceerd online GIS-platform voorziet rijstboeren in Vietnam van nauwkeurige geo-informatie, afkomstig van velddata, modellen en satellietbeelden. De toegang tot deze accurate en tijdige informatie is een grote uitdaging
Arendjan van der Neut

Hoe PICO de energietransitie kan versnellen op lokaal niveau

De energietransitie is een complex proces omdat er heel veel belanghebbenden zijn: bewoners, bestuur, woningbouwcorporaties, bouwers, netbeheerders en nog veel meer. Geografie kan in dat proces helpen door elkaars
René Kleij

Van hier naar de toekomstige Omgevingswet

Het werken met en onder de Omgevingswet berust op drie pijlers:
  • Zaakgericht
  • Objectgericht
  • (Digitale) samenwerking
Geo speelt een belangrijke rol binnen deze drie onderdelen. In onze open sessie schetsen we
Egbert Griffioen

GeoAnalyse & BlockChain maakt Omgevingswet Eenvoudig Beter

Onder de noemer Eenvoudig Beter lanceerde het ministerie de Omgevinsgwet.
Want de wirwar van wetgeving kon en moest eenvoudigweg beter! Juristen doken op de wetteksten, informatici op het
Marco Duiker

Werken met de BGT

De BGT is een mooi maar complex product. In de dagelijkse praktijk valt het werken met de BGT in een GIS-pakket als QGIS niet mee. Vaak gaat er ongemerkt
Ramon Hanssen

Lancering Actuele Bodemdalingskaart van Nederland

De bodem van Nederland zakt meer dan we dachten. Dat vermoedden we al op basis van modellen, maar nu is dit voor het eerst ook echt geodetisch gemeten. Het
Alfred Griffioen

Internationaal Zaken doen

Landenkeuze Er zijn 200 landen in de wereld waarmee je zaken kunt doen, hoe kom je tot de juiste keuze? Ruim 100 landen kun je gemakkelijk af laten vallen vanwege
Marien de Bakker

Resultaten stressweek Geo Media Design, Den Bosch

Resultaten stressweek Geo Media Design, Den Bosch. Vierde jaars studenten hebben in 5 dagen opdracht ideeën vanuit het werkveld omgezet naar oplossingen en prototypes. Hier kunt u dus zien
Marien de Bakker & Kees Jansen

Eindtermen opleidingen Geo Media Design

Eindtermen opleidingen Geo Media Design. Beide opleidingen zijn recent goed geaccrediteerd. Ook zijn er gezamenlijke eindtermen geformuleerd. Graag gaan wij aan de hand van stellingen in discussie met het
Robert Voûte

Pluspunten van Pointclouds – innovatie en onderzoek bij CGI

Pointclouds nog nooit van gehoord? Vast niet… in onze Geo wereld zie je dat we echt van de 2D (pixel) foto’s aan het overstappen naar 3D pointclouds. CGI doet
Patrick de Groot

Op naar een smart digital Reality

Onze omgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Nieuwe infrastructuur wordt aangelegd, bestaande infrastructuur moet door verzakking en toenemende drukte worden aangepast, waarbij ook de milieubelasting toeneemt. Het dynamische karakter,
Mirian van Ansem & Pieter de Ruijter

Rotterdam beter op de hoogte met 3D BAG

Het gebruik van 3D informatie voor overheden heeft positieve impact op bijna alle beleidsterreinen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan milieu, fraudebestrijding, hulpverlening en de Omgevingswet. Daarom heeft Antea Group in
Rob ten Vregelaar

Geodata: overal onmisbaar

Verbetering van de efficiency, veilig werken en oplopende personeelstekorten zijn onderwerpen die in de bouwsector hoog op de agenda staan. Ondernemers worden door deze issues gedwongen na te denken
Wietze Suijker

Sat4Rice voedt Vietnam met geo-informatie

Een geavanceerd online GIS-platform voorziet rijstboeren in Vietnam van nauwkeurige geo-informatie, afkomstig van velddata, modellen en satellietbeelden. De toegang tot deze accurate en tijdige informatie is een grote uitdaging
Marco Duiker

Werken met de BGT

De BGT is een mooi maar complex product. In de dagelijkse praktijk valt het werken met de BGT in een GIS-pakket als QGIS niet mee. Vaak gaat er ongemerkt

GIN-logo2Dit programma is op 20-11 en is samengesteld door de vereniging GIN (GeoInformatie Nederland).

Paula Dijkstra

FIG2020

In deze presentatie praat Paula ons bij over de laatste stand van zaken rond het FIG2020 programma en de ontwikkelingen daarin.
Roosmarijn Haring

Ontdek de kaart van de mens

Heb je ooit het gevoel gehad dat je mensen niet begreep of andersom, dat anderen jou niet begrepen? In mijn geval begreep ik mensen niet, omdat wat ze zeiden anders
Arie Duindam

REST API’s van DSO versus geo-informatie?

De komst van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet versterkt en geeft urgentie aan de integratie van geo-informatie in de bredere ICT wereld. Dit betekent niet dat de
Joris van den Berg

Energietransitie en klimaatadaptatie

Samen met de teams gebiedsadvies en duurzame energie hebben we onze kennis en krachten gebundeld om twee mooie producten neer te zetten. Staat van je Straat gaat over een
Janette Storm & Nathalie Vos

BAG 2.0: Wat verandert er voor u als gebruiker?

Voorbereiden op implementatie nieuwe wet met aangepaste inhoud en producten. Wat is het verschil tussen BAG 1.0 en 2.0? Wat verandert er voor mij? Wanneer worden producten gewijzigd? Per 1 juli 2018 wijzigt

KadasterDit programma is samengesteld door het Kadaster.

Het Kadaster is ook op de beurs aanwezig. Daar wordt ‘Nederland in 3D’ getoond.
Kom dit vooral ter plekke bekijken en beleven!
Een 3D-kaart biedt een beter inzicht in de openbare ruimte.
Met 3D-kaarten is het gemakkelijker om het effect van bepaalde beleidskeuzes te verbeelden en voorspellen.

Verder presenteert het Kadaster zich als werkgever in het Carriere en Studentenprogramma op 21 november met een pitch en in de Meet & Greet.

Erwin Folmer

Linked Data (o.a. 3D) & het Dataplatform van de toekomst

Het Kadaster is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van het Dataplatform van de toekomst, en delen zijn inmiddels beschikbaar gekomen via PDOK. In deze workshop zal het "ervaren"
Magdalena Grus & Jene vander Heiden - Tinus Kanters

Sensoren op de kaart

Presentatie van de bèta versie (demo) van sensorenregister, discussie over behoefte aan uniform, landelijk, open, toegankelijk sensorrenregister. De rol en verantwoordelijkheden van de overheid, business wereld en maatschappij in
Cara Dekker & Michiel van Heek

Met de nieuwe Ruimtelijkeplannen.nl richting de Omgevingswet

Ruimtelijkeplannen.nl vernieuwd: informatie beter toegankelijk Met de komst van de Omgevingswet zijn alle ogen gericht op het op orde krijgen van de planvoorraad. Om deze planvoorraad beter te ontsluiten is
Arie Duindam

REST API’s van DSO versus geo-informatie?

De komst van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet versterkt en geeft urgentie aan de integratie van geo-informatie in de bredere ICT wereld. Dit betekent niet dat de
Joris van den Berg

Energietransitie en klimaatadaptatie

Samen met de teams gebiedsadvies en duurzame energie hebben we onze kennis en krachten gebundeld om twee mooie producten neer te zetten. Staat van je Straat gaat over een
Janette Storm & Nathalie Vos

BAG 2.0: Wat verandert er voor u als gebruiker?

Voorbereiden op implementatie nieuwe wet met aangepaste inhoud en producten. Wat is het verschil tussen BAG 1.0 en 2.0? Wat verandert er voor mij? Wanneer worden producten gewijzigd? Per 1 juli 2018 wijzigt
Klaas van der Hoek

Grenzen: Van voorlopig naar definitief – Van kaart naar terrein

Wat is de waarde van een voorlopige grens op de kadastrale kaart? Hoe kan deze voorlopige grens definitief worden? In deze workshop wordt aangegeven welke mogelijkheden er zijn om voorlopige grenzen
Danny Greefhorst & Esther van Kooten Niekerk / Dirk van Barneveld

BIM vergunningverlening & het Bouwdossier / PoC blockchain

Grote maatschappelijke ontwikkelingen raken de gebouwde omgeving in Nederland. Zo raken de (nieuw)bouwopgave, verduurzaming gebouwde omgeving of de Omgevingswet ons allemaal. Als burger, bedrijf en bevoegd gezag. Om deze

DataLandDit programma op 20-11 is samengesteld door DataLand.

Chris Veenstra & Erik Meerburg

Het KNOOPpunt voor objectgegevens en geo-webservices + demo webservices & QGIS

Het gegevensknooppunt voor objectgegevens KNOOP combineert, verrijkt en ontsluit actuele objectgegevens uit de BAG, BRK, BGT, WOZ en het Handelsregister. KNOOP maakt het mogelijk om bevragingen over meerdere basisregistraties. Aanvullend:
Chris Veenstra

Het KNOOPpunt voor objectgegevens en geo-webservices

Het gegevensknooppunt voor objectgegevens KNOOP combineert, verrijkt en ontsluit actuele objectgegevens uit de BAG, BRK, BGT, WOZ en het Handelsregister. KNOOP maakt het mogelijk om bevragingen over meerdere basisregistraties

De energietransitie is ongetwijfeld één van de meest ingrijpende veranderingen, die we in de komende decennia met z’n allen gaan doormaken. En veranderingen gaan nooit vanzelf. Om de energietransitie succesvol te kunnen uitvoeren, is er heel veel nodig. Behalve ambities, randvoorwaarden, wet- en regelgeving en vruchtbare en duurzame samenwerking tussen allerlei partijen, is daar ook heel veel betrouwbare, bruikbare en beschikbare (geo-)informatie nodig. Bijvoorbeeld over de lokaties waar restwarmte of geo-thermie kan worden gewonnen, lokaties waar je zonneparken zou kunnen aanleggen, de ligging van de netwerkinfrastructuur, warmtenetten, enz.
Kortom: er is veel werk ook aan de geo-winkel. Laten we daar met veel (duurzame) energie mee aan de slag gaan. Op de GeoBuzz kun je daar een prima start mee maken, kennis halen en brengen en je laten inspireren

Theo Overduin - Luc de Horde - Martha Klein

Energietransitie, provincies en geo-informatie: een gouden driehoek!

In onze bijdrage gaan we nader in op de rol van de provincies bij de energietransitie en hoe je geo-informatie daarbij kunt benutten. Denk daarbij aan onderwerpen als de Regionale
Jeroen Baltussen

VIVET: Verbetering InformatieVoorziening Energie Transitie

VIVET heeft als doel om tot een verbetering te komen van de informatie voor het voorbereiden, uitvoeren en monitoren van de energietransitie. Er is nu een werkgroep in opdracht van
Joris van den Berg

Energietransitie en klimaatadaptatie

Samen met de teams gebiedsadvies en duurzame energie hebben we onze kennis en krachten gebundeld om twee mooie producten neer te zetten. Staat van je Straat gaat over een
Boris Hocks

Ruimte in het Klimaatakkoord

De opgaven van het Klimaatakkoord en de daaruit volgende energietransitie creëren geheel nieuwe ruimtelijke opgaven. Energiebesparing, het inzichtelijk maken van opwekpotentie, verbeelden van de ruimtelijke gevolgen en het ontwikkelen
Bas Bijtelaar

Geo-informatie als schakel voor samenwerking bij de energietransitie

De energietransitie raakt iedereen in Nederland: huishoudens, bedrijven, overheden, netbeheerders, energieleveranciers en vele anderen. Alleen door goede samenwerking zal de energietransitie een succes worden. Om de samenwerking te faciliteren
Torben Hanegraaf

Een gebouwde omgeving zonder aardgas

In 2050 moet Nederland van het aardgas af. Om deze uitdaging slim aan te pakken heeft Alliander een team opgezet om hier met (geo-)data analyse routes uit te stippelen
Arendjan van der Neut

Hoe PICO de energietransitie kan versnellen op lokaal niveau

De energietransitie is een complex proces omdat er heel veel belanghebbenden zijn: bewoners, bestuur, woningbouwcorporaties, bouwers, netbeheerders en nog veel meer. Geografie kan in dat proces helpen door elkaars

Een programma over de AGRI-FOOD innovaties en het belang van geo-informatie daarin.

Joost verhagen

Het voedsel(bos) bekeken vanuit de ruimte tot nabij de wortels

Mijn verhaal gaat over ‘big green data’; satellietbeelden, luchtfoto’s en dronebeelden, linked data en sensoriek, geitenwollen sokken of nerds? Wat heeft de bij nu te maken met big data of
Ivor Bosloper

Boer en Bunder

Nog nooit zijn perceelsgegevens zó inzichtelijk geweest. Boer&Bunder geeft je alle beschikbare data over een perceel. Zoals de de hoogte-indeling, de beteelbare oppervlakte, ligging van het perceel, wat er
Steven Braakman

Mutatiesignalering 2.0

Na 15 jaar mutaties signaleren op luchtfoto’s is het zover. Nederland wordt het eerste land op de wereld waar automatische mutatiemeldingsdiensten gebruikt gaan worden. In de presentatie gaan we
Elies Lemkes - Straver & Theo Thewessen

Expeditie Agrofood keten

Gaat Geodata de keten doorbreken?
Joost verhagen

Het voedsel(bos) bekeken vanuit de ruimte tot nabij de wortels’

Mijn verhaal gaat over ‘big green data’; satellietbeelden, luchtfoto’s en dronebeelden, linked data en sensoriek, geitenwollen sokken of nerds? Wat heeft de bij nu te maken met big data of
Jan Erik WIen

Continu monitoren van gewaspercelen met satellietbeelden

NEO geeft een kijkje in de keuken hoe perceelsinformatie op basis van tijdserie beelden van optische en radar satellieten gemaakt wordt. De beschikbare data maken het mogelijk om elke
Jandirk Bulens / Onno Roosenschoon / Gerard Migchels

Design Studio met de Agro DataCube (workshop van 90 min.)

In deze workshop vertellen we over de ontwikkeling van de Agro DataCube bij Wageningen Research. De DataCube is een technologie voor een dataopslag die gebruikt kan worden om, in dit

Een programma over de implementatie van de omgevingswet.

Lieuwe Koopmans

Waarom wachten op het DSO als het nu al kan?

We weten allemaal dat het “nog niet helemaal lekker gaat” met het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO), maar de belangrijkste delen van het DSO zijn wel duidelijk. In deze presentatie laten
Cara Dekker & Michiel van Heek

Met de nieuwe Ruimtelijkeplannen.nl richting de Omgevingswet

Ruimtelijkeplannen.nl vernieuwd: informatie beter toegankelijk Met de komst van de Omgevingswet zijn alle ogen gericht op het op orde krijgen van de planvoorraad. Om deze planvoorraad beter te ontsluiten is
Arie Duindam

REST API’s van DSO versus geo-informatie?

De komst van de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet versterkt en geeft urgentie aan de integratie van geo-informatie in de bredere ICT wereld. Dit betekent niet dat de
Hennie Genee & Eelco Pet

Nu al aan de slag met Het Omgevingscollectief!

Implementatie van de Omgevingswet is een omvangrijk en uitdagende opgave. Cruciaal voor het behalen van de doelstelling van de Wet is de optimale samenwerking in de keten. Hierbij is
Alexandra Bontan & Brian Kirwan

Omgevingswet? Just do it!

Eenvoudig aan de slag kan met de voorbereiding op de omgevingswet. Vanuit procesmanagement kan dat altijd. Je hoeft niet op het DSO te wachten. Noem de omgevingswet en veel bestuurders,
Maarten van der Hoek & Edwin Boender

Omgevingswet en Blockchain: wat zijn de kansen?

In het kader van ontwikkelingen op het gebied van het DSO en de informatie-gestuurde overheid is een eenvoudige wijze van presenteren en analyseren van informatie essentieel. Kan Blockchain daar
Egbert Griffioen

Kan blockchain technologie meerwaarde bieden in geo toepassingen?

MapGear (geo toepassingen) en Coinversable (start-up in blockchain) hebben samen met de Gemeente Deventer een hackathon georganiseerd met als leidend thema: de nieuwe Omgevingswet. Egbert Griffioen – mede-eigenaar van
René Kleij

Van hier naar de toekomstige Omgevingswet

Het werken met en onder de Omgevingswet berust op drie pijlers:
  • Zaakgericht
  • Objectgericht
  • (Digitale) samenwerking
Geo speelt een belangrijke rol binnen deze drie onderdelen. In onze open sessie schetsen we
Egbert Griffioen

GeoAnalyse & BlockChain maakt Omgevingswet Eenvoudig Beter

Onder de noemer Eenvoudig Beter lanceerde het ministerie de Omgevinsgwet.
Want de wirwar van wetgeving kon en moest eenvoudigweg beter! Juristen doken op de wetteksten, informatici op het

Presentaties, discussies en Pitches in het Ideeentheater op het Ruimteschepper-plein

Eric Nobbe

AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) en Beeldmateriaal

Binnen Beeldmateriaal en AHN wordt er veel geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de twee programma’s. Zo is er in de afgelopen jaren veel tijd geïnvesteerd vanuit BM om te
Alexandra Bontan & Brian Kirwan

Omgevingswet? Just do it!

Eenvoudig aan de slag kan met de voorbereiding op de omgevingswet. Vanuit procesmanagement kan dat altijd. Je hoeft niet op het DSO te wachten. Noem de omgevingswet en veel bestuurders,

Meet & Greet met Nikie Sie en Boris Hocks

In het Kenniskringtheater op het Ruimteschepperplein kunt u met de keynotesprekers Nikie Sie en Boris Hocks in gesprek gaan. Wellicht roepen hun keynotes vragen, reacties of toelichting op. Nu is
Jaap de Kroes

SLIM watermanagement doe je MET GeoInformatie IN de wijk!

Watermanagement en -overlast is een uitdaging voor gemeenten en bewoners, maar ook voor ons - GeoInformatici. Door wijkbewoners zelf met mogelijkheden, oplossingen en effecten te laten spelen ontstaat inzicht,
Egbert Griffioen

GeoAnalyse & BlockChain maakt Omgevingswet Eenvoudig Beter

Onder de noemer Eenvoudig Beter lanceerde het ministerie de Omgevinsgwet.
Want de wirwar van wetgeving kon en moest eenvoudigweg beter! Juristen doken op de wetteksten, informatici op het

Een speciaal programma over de carrière mogelijkheden van studenten, young professionals en werkzoekenden. Mede georganiseerd door de studentenvereniging NODE GIMA

Kijk bij de Meet & Greet welke werkgevers jullie kunnen ontmoeten.

Robert Voûte

Opening Carriere & studentenprogramma

Introductie door de voorzitter van dit speciale programma waarin studenten, young professionals en werkzoekenden zich oriënteren op de carrière mogelijkheden in de GeoBusiness
Topcon

Pitch Topcon

Digitalisering, plaatsbepaling en data. Dát zijn de onderwerpen waarmee wij mensen en bedrijven helpen om hun werk slimmer te doen. Topcon introduceert de nieuwste technologieën in de sector bouw
Douwe Blanksma

Start een StartUp

Je kan na afstuderen je eerste baan nemen. Het kan ook anders: een StartUp beginnen. Ruimteschepper heeft veel ervaring met startende ondernemers. Laat je inspireren tot een eigen bedrijf door Douwe Blanksma
Facto-Geo

Pitch Facto-Geo

Facto-Geo informeert over de carrièrekansen

Pauze

NODE GIMA

Meet & Greet

De Meet & Greet wordt georganiseerd door de studentenvereniging NODE GIMA Onderstaande werkgevers zijn aanwezig (klik op het logo voor de website).