GeoBuzz lustrum-editie was mooi.

Al vijf jaar is GeoBuzz een beurs en congres over de ontwikkelingen in en het gebruik van geo-informatie. GeoBuzz is het grootste jaarlijkse Geo-informatie event voor ontmoeting, informatieuitwisseling en inspiratie.

De lustrumeditie was mooi met veel aanwezigen.
In 2019 komt er weer een GeoBuzz.
Volg onze berichtgeving hierover.

GEOBUZZ STEUNT DE
BEE FOUNDATION