BEURSHANDBOEK

INFORMATIE VOOR STANDHOUDERS

MAAK GEBRUIK VAN DE MOGELIJKHEDEN

GeoBuzz wordt georganiseerd door Sense Events. Uw contactpersonen bij Sense zijn:

Tom ter Veen (contactpersoon beurs)
T: 06 – 34737322; E: [email protected]

Herman ter Veen (contactpersoon programma)
T: 06 – 53297741; E: [email protected]

GeoBuzz vindt plaats in Congrescentrum 1931: Oude Engelenseweg 1, 5222 AA ’s-Hertogenbosch. W: www.1931.nl; T: 088-9000333; Onze contactpersoon bij 1931 is Noortje Paagman.

Parkeren
Er zijn voldoende parkeerplaatsen bij 1931. Vanaf de parkeerplaats is het eenvoudig om standmateriaal 1931 in te brengen. Via grote deuren krijgt u bij opbouw- en afbouwdagen toegang tot de hal waarin de beurs is. Er mag geen auto of aanhanger de hal ingereden worden. Het materiaal kan wel met eigen karren naar binnen gereden worden.

Tijdens de opbouw en afbouw kunt u zonder parkeerkaart het parkeerterrein verlaten. Tijdens het evenement dient u een parkeerkaart te kopen.

De actuele beursplattegrond kunt u hier bekijken. In principe wordt deze beursindeling niet veranderd. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor de GeoBuzz organisatie genoodzaakt is de indeling aan te passen. Als dit gevolgen heeft voor uw standplaats dan wordt hierover met u overleg gepleegd.

Beursplaats

 • Een vloerruimte van 3 meter diep en 4 meter breed, of het aantal bestelde vierkante meters.
 • De standplaats is incl. standbouw. Dit is een achterwand van 4 meter breed en 2 zijwanden van 1 meter. De hoogte van de stand is 2,50 meter en bespannen met grijs flanel. U kunt uw stand voorzien van artwork en eventueel meer materiaal (TV-schermen, statafels ets.) Dit is te bestellen in de GeoBuzz Winkel.
 • 1 stroompunt.
 • Standhouders hebben vrij entree, u kunt ze hier inschrijven.
 • Vrij gebruik van het openbare Wifi-netwerk. Een ADSL aansluiting kan besteld worden in de GeoBuzz Winkel.

Banner stand

 • Een plaats van 3 meter breed
 • 1 statafel & 2 barkrukken
 • Print van 2 x 1,5 meter. U levert een afbeelding uiterlijk 15 maart aan, die wij printen. De print mag u na afloop houden.
 • 1 stroompunt.
 • Standhouders hebben vrij entree, u kunt ze hier inschrijven.
 • Vrij gebruik van het openbare Wifi-netwerk. Een ADSL aansluiting kan besteld worden in de GeoBuzz Winkel.

Ministand

 • Een witte achterwand: 2m hoog en 1,3m breed met logobordje
 • Twee gebogen witte zijwanden
 • Een balie van 0,8 x 0,8m met een blauw onderstel en wit blad.
 • 1 stroompunt.
 • Standhouders hebben vrij entree, u kunt ze hier inschrijven.
 • Vrij gebruik van het openbare Wifi-netwerk. Een ADSL aansluiting kan besteld worden in de GeoBuzz Winkel.
 • Artwork op de wanden laten aanbrengen is mogelijk, zie de GeoBuzz Winkel.

Praattafel

 • Een witte tafel: 1,6m lang en 0,6m breed
 • Een blauwe wand: 1m breed en 2,5m hoog met logobordje
 • 2 barkrukken (wit)
 • 1 stroompunt.
 • Standhouders hebben vrij entree, u kunt ze hier inschrijven.
 • Vrij gebruik van het openbare Wifi-netwerk. Een ADSL aansluiting kan besteld worden in de GeoBuzz Winkel.

Bekijk aanvullende diensten in de GeoBuzz winkel: https://geobuzz.nl/geobuzz-winkel/. Voor standbouw, standmateriaal en meer mogelijkheden. Deze kunt u gemakkelijk bestellen via het formulier en wij zullen deze materialen voor u verzorgen.

Uw beursplaats(en) wordt definitief nadat wij het door u ondertekende contract hebben ontvangen en de factuur is betaald. Indien dit niet gebeurt conform de termijnen die in het contract en de factuur zijn vermeld, dan blijft uw plaats(en) voorlopig en is de GeoBuzz organisatie gerechtigd uw beursplaats(en) aan een andere standhouder te geven.

Wij adviseren u om het beurscontract (die wij u toezenden) goed door te nemen. Hieronder staan enkele voorwaarden, waar wij extra uw aandacht voor willen vragen.

 • U bent vrij om uw beursplaats van 3 x 4 meter naar eigen inzicht in te richten. U kunt uw eigen standbouw plaatsen of laten plaatsen door een standbouwer, een eigen expositiewand neerzetten of via de GeoBuzz organisatie standbouw laten verzorgen. Instrueer uw standbouwer over de voorwaarden. Voor standbouw geldt:
  • De wanden van de standbouw mogen niet hoger zijn dan 2,50 meter. Indien u hoger wilt dan dienen wij hier goedkeuring voor te geven.
  • De lengte van de zijwanden van de standbouw, aan de 3 meter zijde van uw standplaats, mogen niet langer zijn dan 1 meter. Indien u de zijwanden langer wilt maken, dan dienen wij hier goedkeuring voor te geven.
  • De achterkanten van de achter- en zijwanden dienen netjes afgewerkt te worden i.v.m. het aanzicht. De wanden die tegen een muur aan staan hoeven dit niet.
  • Wilt u iets ophangen aan het plafond, neem dan contact met ons op. Als hiervoor een hoogwerker nodig is worden de huurkosten (€ 77,50 per uur, excl. bediening) aan u doorberekend.
  • Beschadigingen die door u worden veroorzaakt aan de locatie worden aan u doorberekend.
  • Op de vloer ligt tapijt. Indien er aan het tapijt toewijsbare beschadigingen door u is gemaakt, worden de herstelkosten doorberekend aan u.
  • Voor het plaatsen van voertuigen in de beurshal is toestemming nodig van 1931.
 • Heeft u een banner stand, ministand of een statafel, of heeft u via de GeoBuzz organisatie standbouw besteld, dan voldoet de stand aan de bovengenoemde voorwaarden. Wij adviseren u om standbouw via ons te huren. In de GeoBuzz winkel staan de mogelijkheden. Onze standbouwer maakt ook stands op maat.
 • Bij een ministand of praattafel kunt u 2 banners en/of een beeldscherm plaatsen. Het is niet toegestaan om banners breder dan 1 meter te plaatsen, i.v.m. het belemmeren van de doorgang. Wilt u bredere banners of meer plaatsen dan verzoeken wij u om een standplaats van 3 x 4 meter te reserveren.

U dient zelf uw materiaal die in het Congrescentrum 1931 staan te verzekeren. De GeoBuzz organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van uw materiaal.

Informeer tijdens de opbouw bij een medewerker van Sense Events waar u materiaal kunt opslaan. Uw goederen neemt u mee en laat u staan voor eigen risico.

Wilt u materiaal sturen naar 1931 dan is dat mogelijk. Vermeld op de verpakking duidelijk:

Congrescentrum 1931
GeoBuzz, Contactpersoon “uw naam”, t.b.v. “uw organisatienaam”
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch

Bij de GeoBuzz informatiebalie kunt u op 23 & 24 mei uw verzending afhalen. Verzendingen rechtstreeks aan 1931 is voor eigen risico. 1931 en de GeoBuzz organisatie zijn niet verantwoordelijk voor het niet aanwezig zijn van uw pakket.  Natuurlijk doen wij er alles aan om uw verzending op de juiste manier te ontvangen en aan u uit te reiken.

Deelnemers en standhouders hebben vrij entree. U kunt de standhouders hier inschrijven: https://widget.yourticketprovider.nl/?cid=217374&productid=39824#/tickets/39824/

Op zondag 22 mei is de opbouwdag. De beurshal is hiervoor open tussen 09:00 – 17:00 uur. Tijdens de opbouwdag wordt koffie en thee vrij aangeboden. Op de beursvloer staan hiervoor tappunten.

Heeft u via de congresorganisatie standbouw besteld dan staat uw stand gereed op zondag 22 mei om 14 uur.

Op maandag 23 mei is het mogelijk om uw standplaats in te richten van 07:00 – 09:00 uur. De afbouw vindt plaats op dinsdag 24 mei van 17:30 – 22:00 uur. Indien er op dinsdag 24 mei na 22:00 uur nog standbouw staat haalt de organisatie de materialen weg op uw kosten.

De beurs opent op maandag 23 mei om 09:00 uur. Wij verzoeken u om op dat tijdstip uw stand ingericht te hebben en het verpakkingsmateriaal te hebben opgeruimd. De beurs sluit op dinsdag 24 mei om 17:30 uur.

Hier vindt u het actuele programmaoverzicht en de tijdschema’s. Zo lang er nog ruimte is, kunt u nog iets doen in het programma. Neem daarvoor contact op via [email protected].

Er zijn vergaderzalen beschikbaar voor vergaderingen/bijeenkomsten. De zalen hebben een capaciteit van 10 – 16 personen (vergadertafel). Deze zalen kunnen gehuurd worden voor € 175 per dagdeel. In de zalen hangt een beeldscherm.

Tevens is een fraaie zaal beschikbaar voor een groter overleg/bijeenkomst met een capaciteit van 70 personen (theater-opstelling). De zaalhuur is € 300 per dagdeel.

Wij vragen u om actief zelf mee te communiceren over GeoBuzz. Wij stellen hiervoor materiaal beschikbaar. Heeft u nieuws over uw bijdrage aan GeoBuzz laat het dan weten aan ons. Dan vermelden wij dat via Twitter, LinkedIn en/of de digitale nieuwsbrief.

Wilt u het GeoBuzz-logo met een link naar www.geobuzz.nl plaatsen op uw website en onze tweets retweeten? U kunt onze digitale nieuwsbrieven doorsturen aan uw realaties. Als u zelf nieuwsbrieven uitgeeft n.a.v. uw bijdrage aan GeoBuzz kunnen wij die doorsturen. Laat ons weten wat u communiceert.