PRAAT MEE OVER DE OMGEVINGSWET

Op dinsdag 24 mei is er een themaprogramma over de omgevingswet. De omgevingswet wordt 1 januari 2023 ingevoerd. Op GeoBuzz besteden wij hier vanzelfsprekend aandacht aan.

We starten plenair met een tweeluik met Arco Groothedde (programmadirecteur DSO) en Symone de Bruin (concerndirecteur Gemeente Apeldoorn en voorzitter van het Netwerkoverleg Gebruikers) o.l.v. Prof. Jaap Zevenbergen.

Met u in gesprek
Vervolgens zijn er gesprekken met als thema: anders organiseren om de omgevingswet te laten werken, een inventarisatie van positieve mogelijkheden.

Niels van de Graaf (Imagem), Anneke Spijker en Marien de Bakker (HAS) gaan met u in gesprek over de ideeën die er zijn om het perspectief van data gestuurd werken verder te brengen; over de rollen (individueel en gezamenlijk) van bedrijfsleven, overheid en onderwijs/onderzoek; over de burger als eindgebruiker en bestuur (democratie).

Wat is er nodig om gezamenlijk aan de slag te kunnen gaan?

Plenaire afsluiting
Er wordt plenair afgesloten met een terugblik op de gesprekken en een keynote van prof. Jaap Zevenbergen met als titel ”Dataficatie in het Omgevingsrecht – Een socio-technisch systeem in verandering.”

Inhoudelijke presentaties
Naast dit interactieve programma zijn er diverse presentaties over de omgevingswet.