Call for Papers

De programmacommissie nodigt bedrijven, studenten, wetenschappers, ambtenaren, geo-professionals, mensen werkzaam in het het geo-werkveld en allen die ondernemen met locatie-data uit om voorstellen in te dienen.

Probeer gezamenlijke voorstellen in te dienen: bedrijven met klanten, kennisorganisaties met bedrijven, adviesbureaus en overheden en alle andere mogelijke samenwerkingen.

De waarde van locatie-data
Locatie-data hebben meerwaarde voor de energietransitie, de omgevingswet, mobiliteitsontwikkelingen, het voedselvraagstuk en participatie van burgers, belangenorganisaties en bedrijven in het openbaar bestuur.
Dien hierover een of meerdere voorstellen in.

Drie uitvoeringsvormen
Geef een creatieve invulling!
Het is de ambitie om een programma samen te stellen dat verrassend, creatief en inspirerend is. Ook qua vorm.

Geef een inspirerende presentatie.
Bijvoorbeeld over nieuwe inzichten, over innovatieve producten of over (gezamenlijke) ambities.

Organiseer interactie.
Bijvoorbeeld door een debat te organiseren, een workshop te geven of gezamenlijk een probleem op te lossen.

Laat iets beleven op de Inspiratieparade.
De inspiratieparade komt voort uit het Geo-gebruikersfestival en is een open ruimte op de beursvloer waar overheden, kennisorganisaties en bedrijven hun maatschappelijke producten en diensten kunnen demonstreren.

Geo Prestige Awards
De vereniging GIN organiseert de Geo Prestige Awards. De prijsuitreiking is op 19 november ’s avonds tijdens het GIN-gala. U kunt aangeven of uw voorstel meedingt aan de Awards.

Selectie
Bij de selectie van de binnengekomen voorstellen wordt gekeken naar:

 • De kwaliteit van uw voorstel:
  • Gaat uw voorstel over het samen ondernemen met locatie-data?
  • Is uw voorstel inspirerend?
  • Is uw voorstel vernieuwend?
  • Gaat uw voorstel over samenwerking?
 • Het maatschappelijke thema waar uw voorstel op betrekking heeft:
  • Per thema wordt een dagvullend programma gemaakt.
  • Wat is de relevantie van het voorstel voor het thema?
 • De uitvoeringsvorm van uw voorstel: presentatie, interactie of inspiratie.

 

Beoordeling door de programmacommissie
De voorstellen worden beoordeeld door een programmacommissie bestaande uit vertegenwoordigers van:
Gemeente ’s-Hertogenbosch, Gemeente Den haag, Informatiehuis Water, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Geonovum, Provincie Zuid-Holland, SV-BGT, Rijkswaterstaat, Mapvision, Imagem, RPS, Geodan, Sweco, Aeres Hogescholen, GIN, GeoBusiness Nederland en Sense.

Voorstel indienen

Dien uw voorstel(len) voor 17 juni in.
Meerdere voorstellen indienen is mogelijk.
Per voorstel kunt u een formulier indienen.

Dient u gezamenlijk een voorstel in?
Geef dan hieronder andere organisatie(s) aan.


EnergietransitieOmgevingswetMobiliteitVoedsel(burger)Participatie


PresentatieInteractieInspiratieparade
Wilt u uw voorstel ook aanmelden voor de Geo Prestige Awards
JaNeeweet nog niet