PROGRAMMA THEMA’S

DE NIEUWE STAD AMERSFOORT

21 & 22 JUNI

Programma Thema’s

Het programma doel is om innovatieve en slimme toepassingen uit de geosector te koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. Het programma biedt ruimte om kennis te delen, de waarde van toepassingen te laten ontdekken en innovaties te tonen.

Overheden, bedrijven, Ingenieurs- en adviesbureau’s, ondernemers en kennisorganisaties worden uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor opname in het programma. Dit kunnen presentaties zijn, workshops, ervarings- en ambitieverhalen of tonen van innovatieve toepassingen.

Het programma is nu bekend. Bekijk het hier.

Naast het themaprogramma is het mogelijk om presentaties te geven in het Streamtheater.
Daar kunt u presenteren wat u wilt. De presentaties worden live gestreamd. Boek hier uw tijdslot.

Klimaatopgave 21 juni

Op 21 juni zal er aandacht worden besteed aan de klimaatopgave. De klimaatopgave is om de CO2-uitstoot drastisch te verminderen en om maatregelen te nemen om de gevolgen van klimaatverandering te adapteren in onze leefomgeving. Het gaat onder andere om duurzame energieopwekking, gebiedsontwikkeling, mobiliteit, industrie en landbouw/landgebruik. Overheden, bedrijven en kennisorganisaties geven invulling aan de klimaatopgave met activiteiten, zoals transitievisies warmte, duurzame opwekking van energie (RES-Regionale Energie Strategie), mobiliteit en transport, innovaties, klimaatbestendige woonwijken en een circulaire economie.

Geodata voor de klimaatopgave

De geosector kan bijdragen aan de klimaatopgave door het bieden van slimme en innovatieve geodata-oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van duurzame energiepotentieel van gebieden, het in kaart brengen van warmtevraag en -aanbod voor de transitie naar aardgasvrije wijken, het monitoren van de effecten van klimaatverandering op de leefomgeving en het bieden van real-time informatie over weer en klimaat. Geo-data kan dus een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van beleidsmakers en het bieden van inzichten voor het nemen van effectieve klimaatmaatregelen

Woningbouwopgave 22 juni

Het doel van de woningbouwopgave is om de woningbouw te versnellen en knelpunten weg te nemen. Gemeenten worden gestimuleerd tot ambitieuze bouwprogramma’s en de bouwsector wordt gestimuleerd om woningen te bouwen. Duurzaamheid is hierbij een belangrijk motief en vraagt om een transformatie in de wijze van bouwen: meer innoveren, industrialiseren, verslimmen en verduurzamen. Ook een mobiliteitstransitie is noodzakelijk als gevolg van de woningbouwambities: voorkom verplaatsingen, verander naar schone en actieve vervoerwijzen zoals fiets, lopen, openbaar vervoer, en stimuleer schoner gebruik van de auto door het gebruik te delen en de elektrische auto. Daarnaast zijn de woningbouwopgaves onderdeel van gebiedsontwikkelingen, waarbij diverse gebiedsfuncties en belangen afgewogen en ingepast worden

Geodata voor de woningbouwopgave

Geodata speelt een belangrijke rol bij de woningbouwopgave. Het verzamelen, opslaan, delen en gebruiken van gegevens zijn nodig voor het realiseren van de bouwprogramma’s. Geodata kan informatie verschaffen over de locatie van geschikte bouwgrond, de beschikbaarheid van duurzame energiebronnen, de aanwezigheid van natuur en groen in de omgeving, en andere relevante gegevens die van invloed zijn op de duurzaamheid van de bouwplannen. Verder kan het ook bijdragen aan het verminderen van de impact van de woningbouw op de mobiliteit en het verkeer. Het kan informatie verstrekken over de locatie van openbaar vervoer, fietsroutes, wandelpaden en andere alternatieve vervoerswijzen die de behoefte aan individueel vervoer verminderen.

Laat de GeoBuzz deelnemers ontdekken hoe geodata kan bijdragen aan het realiseren van duurzame en innovatieve woningbouwprogramma’s.