Thema: Markt ontwikkelingen

3D Cityplanner
Stap voor stap naar een haalbaar plan met de 3D Cityplanner. Met de 3D Cityplanner kun je heel makkelijk ruimtelijke plannen visualiseren, doorrekenen en delen met anderen. Een massastudie of een meer gedetailleerd model is eenvoudig in te voeren. Onderwerpen waar het instrument naar kijkt zijn onder financiën, ruimtegebruik, duurzaamheid en vele andere. Ben je benieuwd naar de voordelen en mogelijkheden die deze tool allemaal biedt? Lees dan gauw verder!

De mogelijkheden van de 3D Cityplanner
De 3D Cityplanner biedt een (online) driedimensionale visualisatie van Nederland op basis van een grote hoeveelheid beschikbare data. Denk hierbij aan data op het gebied van bebouwing, vegetatie, bodemopbouw, kabels, leidingen en ondergrondse bebouwing. Daarnaast bevat het systeem ook data zoals bestemmingsplannen, cultuurhistorische waarde, drinkwaterbescherming en nog veel meer andere lagen. De software converteert deze data snel naar een driedimensionaal model dat makkelijk gebruikt kan worden. Hiermee bespaar je veel tijd.

Daarnaast biedt deze urban planning tool de mogelijkheid om bestaande data toe te voegen, vervolgens de data samen te voegen, te combineren én te vertalen naar informatie waar gebruik van gemaakt kan worden.
De 3D Cityplanner bevat naast veel ruimtelijke data, ook nog een aantal andere belangrijke mogelijkheden:
● Tekenoptie;
● Rekenmodule;
● Analysemodule;
● Uitgebreide bibliotheek aan objecten (zoals woningen, kantoren of bijvoorbeeld windmolens).

Projecten intekenen
In de 3D Cityplanner is het mogelijk om zelf ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in te tekenen. Beginnend met een projectplan en deelplan, gevolgd door specifieke functies zoals wonen, kantoren, detailhandel of parkeren. Ieder element beschikt hierbij over eigen aanpasbare berekeningen. Daarnaast is het ook mogelijk om te werken met transformaties van gebouwen. Er is een tool ingebouwd waarmee bestaande gebouwen (vanuit bijvoorbeeld BAG) omgezet worden gebouwen waar een nieuwe functie aan toegevoegd kan worden. Hierdoor is het mogelijk om bijvoorbeeld een kantoor om te zetten naar een appartementengebouw.

Rekenmodule
De 3D Cityplanner bevat meerdere rekenmodellen. De basisrekenmodule berekent allerlei stedenbouwkundige gegevens. Hieruit kun je aflezen hoe groot het plangebied is, hoeveel nieuwe m2 BVO gebouwen er gepland staan, wat de FSI en/of OSR is en hoe de verdeling is in type functies. Dit alles is vervolgens ook in een rapportagevorm te bekijken. Naast deze standaard rekenmodule beschikt het systeem ook nog over rekenmodellen waarmee benodigde voorzieningen berekend kunnen worden. Afhankelijk van het aantal nieuwe woningen wordt berekend, aan de hand van kentallen, hoeveel m2 van verschillende functies nodig is in een bepaald gebied. Verder zijn er nog verschillende specifiek ontwikkelde rekenmodellen voor grondexploitaties, vastgoedexploitatie of duurzaamheid(exploitatie). De mogelijkheden zijn eindeloos dus!

Rapportage
Al deze data is natuurlijk erg handig en bruikbaar. Dit wordt vervolgens overzichtelijk weergegeven in online rapportages. Hierdoor kunnen resultaten met stakeholders worden gedeeld. Aangezien de 3D Cityplanner een expert tool is, kan het handig zijn om voor betrokkenen een rapportage uit te draaien. Dit is een online rapportage die via een link te benaderen is.

De voordelen van de StrateGis aanpak
Een hele hoop mogelijkheden van de 3D Cityplanner dus. Al deze mogelijkheden brengen ook een aantal voordelen met zich mee. De (her)ontwikkeling van een wijk of gebied is vaak een langdurig proces, met een onzekere uitkomst. De 3D Cityplanner zorgt ervoor dat de complexiteit van een dergelijke grootschalige ruimtelijke ontwikkeling je niet boven het hoofd groeit.

Overzichtelijk, snel en interactief
Vastgoedwaarde, bestaande bebouwing, waarde van de bebouwing, kengetallen over ruimtelijke functies, databases met financiële vastgoedkenmerken en rekenmodellen voor grond en vastgoedexploitatie: de 3D Cityplanner verwerkt al deze gegevens en toont de mogelijke scenario’s op een toegankelijke en overzichtelijke manier.
Interactief, uiterst snel en in 3D. De ingebouwde toetsing op stedenbouwkundige principes helpt je bovendien bij het maken van een realiseerbaar plan. Het systeem gaat uit van het in één oogopslag helder krijgen van de relaties tussen de huidige kadastrale en topografische situatie, het planologische kader (bijv. bestemmingsplan) en de toekomstige programmering vanuit een stedenbouwkundig plan of landschapsplan.
De discussie over plan afbakening en bestemmingsgrenzen kan hierdoor snel en efficiënt gevoerd worden. Diverse mogelijke programma’s kunnen op globaal of detailniveau worden doorgerekend.

Besparen op tijd en kosten
Bij veel projecten worden belangrijke beslissingen genomen in het vroege planproces. Vaak zijn dan nog niet alle gegevens en randvoorwaarden bekend. Dit kan dan leiden tot een suboptimale keuze. Door verschillende data en kaartgegevens van een locatie al vroeg te betrekken bij de besluitvorming kan nog op tijd bijgestuurd worden. Dit kan zeer veel tijd en geld besparen (faalkosten).
Daarnaast geven veel externe adviseurs advies met behulp van data die zij in eigen beheer hebben of gedurende een project hebben opgebouwd. De onmisbaarheid van de adviseur is gewaarborgd zolang deze data, of de bron van deze data, niet vrijgegeven wordt maar in vorm van rapporten, pdf’s of powerpoints met de opdrachtgever gedeeld wordt. Door alle bekende en vergaarde informatie op een zeer inzichtelijke manier te ontsluiten via de 3D Cityplanner kan hier vele honderden(!) uren aan advieskosten bespaard worden.

Risico’s en kansen inzichtelijk
3D informatie zegt veel meer dan 2D kaarten. Door in een 3D model te kijken naar een locatie ziet de projectleider of projectbetrokkenen eerder waar de risico’s én kansen van het project zitten. Vervolgens kan hij of zij veel sneller en makkelijker deze beelden voorleggen aan betrokkenen of beslissers om keuzes of afwegingen te maken.

Alle voordelen op een rij
● Sneller plannen en varianten maken
● Snellere realisatie van de plannen
● Tijd- en kostenbesparing
● Vergroting van het draagvlak
● Verbetering van de kwaliteit
● Inzicht in wederzijds belang
● Focus op de hoofdzaken

Neem contact met ons op
Ben je geïnteresseerd in de 3D Cityplanner of wil je meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

mei 24 @ 12:45
12:45 — 13:15 (30′)

Streamtheater 1

Anne Dullemond | Strategis Groep bv