Thema: Digital Twins

De technieken rondom inwinnen en presenteren verandert in een hoog tempo. Tal van bedrijven en onderzoekinstellingen ontwikkelen algoritmes en Artificiële Intelligentie om de ingewonnen data te presenteren als Digital Twin.

GeoBusiness Nederland biedt een platform voor samenwerking tussen haar leden die actief zijn in de Geo-informatie- en -technologie.
Ruim 50% van de bedrijven die zich bezig houden met Geo-Informatie is lid van GeoBusiness Nederland.

Het platform “expertgroep BIM & Digital Twin” heeft als doel om samen met de leden voor economische groei, innovatieontwikkeling en een gelijkwaardig en eerlijk speelveld te creëren.

Dit doen we door onder andere:
1. Onze klanten te informeren over de technische ontwikkelingen van BIM en Digital Twin
2. Samen met klanten brainstormen wat de mogelijkheden zijn.
3. De leden informeren naar de marktontwikkelingen.
4. Samenwerking te zoeken naar andere branche verenigingen en onderzoekinstellingen.
In deze presentatie vertellen wij:
Wat GeoBusiness voor u kan betekenen door presentaties of brainstormsessies te organiseren.
Hoe u ervoor kunt zorgen, dat de geo-bedrijven zich klaar maken om aan uw vraag te voldoen.

Uiteraard laten wij ook enkele sprekende voorbeelden zien wat de huidige stand van zaken omtrent BIM & Digital Twin, we focussen hier ons op Object, Proces en Visualisatie/communicatie rondom de Digital Twin.

mei 23 @ 12:45
12:45 — 13:30 (45′)

Dexter 19

Nico Schaefers | GeoBusiness