Thema: Klimaat

Klimaatverandering dwingt ons om keuzes te maken, om dat wat we altijd doen te veranderen. 

De energietransitie is een middel om minder CO2 uit te stoten – een majeure opgave – maar ook niet de enige opgave! Er zijn nog meer transitievraagstukken, de meeste met een relatie tot klimaatverandering: waterveiligheid en – beschikbaarheid, de landbouwtransitie, transities in mobiliteit en verstedelijking. Allemaal grote vraagstukken, allemaal ruimtelijke vraagstukken. En allemaal vraagstukken die niet los van elkaar gezien kunnen en mogen worden, noch in ruimte noch in de tijd. 

Het inzichtelijk maken van dilemma’s, oplossingen en de afhankelijkheden van de opgaven is essentieel; verbeelden, vertellen én keuzes maken. En dat kan niet zonder geodata, niet zonder goede modellen en niet zonder duidelijke verbeelding; de transities zijn razend complex. Maar wat een fantastische uitdaging!

mei 23 @ 15:15
15:15 — 16:00 (45′)

Limousin 1

Boris Hocks, Douwe Blanksma | Ruimteschepper