Thema: Digital Twins

Laserscanning wordt veelvuldig ingezet voor het in kaart brengen van de realiteit. De extractie van de gewenste informatie uit de resulterende puntenwolken was echter in het verleden vaak handwerk. GeoNext heeft een methode ontwikkeld waarmee grotendeels geautomatiseerd de informatie geëxtraheerd en dus een Digital Twin opgebouwd kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van Machine Learning technieken voor de classificatie van de puntenwolken. In een feature extractie pipeline worden zowel 3D objecten als lijnvormige features (kant verharding, belijning etc.) geautomatiseerd herkend en gemodelleerd. Onze methode wordt door ons op spoor en weg toegepast, de presentatie zal dan ook diverse praktijkvoorbeelden laten zien.

mei 23 @ 14:15
14:15 — 15:00 (45′)

Dexter 28

Tobias Wittwer | GeoNext B.V.