Woningbouwopgave

Samenhangende objectlagen geven inzicht in vraagstukken over onze leefomgeving. Door te kijken naar de intrinsieke eigenschappen van een gebouw (omvang, dakbedekking, aanwezigheid en ruimte voor zonnepanelen) en de relatie van het gebouw met de omgeving (groen, grijs, blauw), wordt inzicht verkregen in klimaatvraagstukken zoals hittestress, leefbaarheid en risico’s. Hoeveel groen is er in de omgeving van een gebouw, en hoeveel van de buitenruimte heeft schaduw op een zomerse dag? Wat is het risico op brand- of stormschade, en wat zijn de gevolgen daarvan (vrijkomen asbest, overslaan brand)? Welk potentieel is er voor betere waterhuishouding en hernieuwbare energie?

juni 21 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Danswerkplaats

Loek van Oijen | NEO