Thema: Digital Twins

Een digital twin is een 4D model van een verschijnsel. We beperken ons hier tot het verschijnsel ‘gebied’ ofwel een geografische ruimte. Een gebied kan klein zijn, bijvoorbeeld een ligplaats, maar ook heel groot (in de Nederlandse context: NL!). Het is een hulpmiddel voor analyse, simulatie, beoordeling, planning, beheer en ontwikkeling van dat gebied. In termen van het Metamodel Informatiemodellering (MIM) praten we dan over een model op M0-niveau. Om een goed model te krijgen en te behouden is een adequaat model op M1-niveau vereist, ofwel een goed gegevensmodel, op zijn minst een goed conceptueel (semantisch) gegevensmodel.

Dat houdt onder meer in:
– consistente en valide definities;
– aansluiting bij relevante standaarden in het domein;
– aansluiting bij de in de toepasselijke domeinen gebruikte begrippen (business objects);
– transformatiemogelijkheid naar andere modelleertalen (bijvoorbeeld van UML naar RDF).

In mijn presentatie zal ik ingaan op deze onderwerpen en met name op ontwikkelingen die lopen m.b.t. de integratie van standaarden, zoals daar zijn: Samenhangende Objectenregistratie (SOR), CIM-OI, IMBOR, NTA 8035/NEN 2660, INSPIRE, CityGML en meer. Ik zal laten zien of je kan komen tot integratie en zo ja hoe. Dat mede aan de hand van voorbeelden betreffende de Omgevingswet en het Vaarwegennet (onderdeel van het wegennet, dat zal worden opgenomen in de SOR).

mei 23 @ 11:15
11:15 — 12:00 (45′)

Dexter 26

Hein Corstens | CORSTENS informatiearchitectuur