Thema: Digital Twins

In deze interactieve workshop nemen we u mee de samenhang van gamechangers zoals digital twins, de SOR, DGSO en de UOI.

Digital Twins zijn er in alle soorten en maten. In de maakindustrie zagen we ze als eerste verschijnen, maar nu zijn er al de eerste digitale tweelingen van het menselijk lichaam en onze leefomgeving. We gebruiken de digitale tweeling als een model van de werkelijkheid waarmee we versneld inzicht kunnen verkrijgen in complexe vraagstukken. We kunnen ermee rekenen en voorspellen, alternatieven visualiseren en het proces van verandering zichtbaar maken. Dat helpt bij beeld-oordeels en besluitvorming maar ook bij de uitvoering, monitoring en evaluatie. Digital Twinning als proces biedt tegelijk mogelijkheden om samen te ontwerpen, ideeën en belangen te verenigen en zo een proces van co-creatie en participatie te voorzien van voortstuwing.

In de machinekamer van een Digital Twin worden gegevens, modellen onderling verbonden om de juiste brandstoffen te bieden voor de gezochte informatiepositie en te behalen synergie. Gegevens en modellen uit verschillende domeinen moeten op de een of andere manier logisch en samenhangend met elkaar verbonden worden. Veel gegevens gaan daarbij over de objecten in de leefomgeving en het gebruik daarvan. Gegevens die in uiteenlopende registraties, elk met eigen objectdefinities en proceskeuzes zijn ontstaan. Welke rol kan een Unieke Object Identificator (UOI) spelen in het betekenisvol verbinden van gegevens over objecten die in de werkelijkheid dezelfde zijn, maar in de registraties dat niet ook zo maar zijn.

We laten zien hoe de UOI-code kan fungeren als een verbindende objectcode voor de Samenhangende Objecten Registratie zonder domeinafhankelijk te introduceren. We geven inzicht hoe de UOI-code kan helpen om binnen het DSO gegevens over wetten en regels op objectniveau te vinden en binnen de vergunningverlening, toezicht en handhaving deze kan matchen met de werkelijkheid. En tenslotte hoe de UOI-code dé verbinder kan zijn binnen het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving die gegevens over het bouwproces en bouwproduct aan dat van de beheerder, gebruiker, exploitant en overheden verbindt. Daarmee is het een cruciaal onderdeel in de digitale instrumentarium die gebruikt wordt voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

mei 23 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Dexter 26

Dirk van Barneveld | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Paul Janssen | Geonovum