Keynote

We zien meer en meer dat de werkelijkheid waarin we leven, aan het verschuiven is van een traditioneel sociaal-fysieke samenleving naar een nieuwe sociaal-fysiek-digitale samenleving. We leven niet langer meer alleen in een fysieke wereld, maar meer en meer ook in een (gemixte) digitale wereld. Een duidelijk voorbeeld hiervan zien we bij onze eigen kinderen, die meer en meer tijd met vrienden doorbrengen in een digitale wereld, dan op het fysieke pleintje in de buurt. Daarmee is er niet langer sprake van één sociaal-fysieke dimensie, er komen twee dimensies bij: een sociaal-digitale (denk aan internet, social media, smartphone) en een fysiek-digitale dimensie (IoT, ‘slimme’ auto’s etc). Hoe bepalen deze dimensies de stad van morgen? Wat voor stad is dat? Wat doet dat met de opgaven waar steden voor staan? En welke rol heeft de overheid hierbij?
Grote vragen waar we niet alleen op conceptueel en abstract niveau over na (moeten!) denken, maar waar we ook heel concreet invulling aan proberen te geven door de ontwikkeling van het Open Urban Platform met Digital Twin voor de stad Rotterdam, haar inwoners en iedereen die op een bepaald moment een connectie heeft met Rotterdam(mers).

juni 22 @ 15:15
15:15 — 16:00 (45′)

Plenaire Zaal

Roland van der Heijden | Gemeente Rotterdam