Earth Valley

De financiële sector speelt een belangrijke rol in het verschaffen van financiering aan circulaire startups, scale-ups, en bouwbedrijven en daarmee het versnellen van de transitie naar een circulaire bouweconomie. Tijdens dit panel zoomen we in op de knelpunten om tot financiering van circulaire bedrijven te komen en de rollen die verschillende financiers (Invest NL, ROM’s, banken, etc.) hebben om tot doorbraken te komen. Zo bespreken we onder andere de metrics van het financieringssysteem, hoe verhouden de metrics van de lineaire economie, inclusief richtlijnen en verplichtingen van toezichthouders, zich tot de werkelijkheid van de circulaire ondernemers? Ook belichten we de afstemming en rolverdeling tussen de verschillende aanbieders van financiën, kan deze effectiever, mede ook gerelateerd aan de levensfasen van de ondernemer?

juni 22 @ 14:00
14:00 — 14:30 (30′)

Earth Valley Dome

Arjan van den Born | ROM Utrecht Region, Geert Dirkse | Rabobank