Woningbouwopgave

Hoe verloopt de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk? Welke factoren beïnvloeden de duur van het ontwikkelproces? Welke grondtransacties zien we voorafgaand aan de daadwerkelijke bouw van woningen? En voor wie bouwen we eigenlijk? Trekken de nieuwe woningen vooral kansrijke nieuwkomers van buiten de gemeente of wordt er gebouwd voor de eigen inwoners, die aan het begin staan van hun wooncarrière? Er wordt vaak gestreefd naar het creëren van gevarieerde woonbuurten, maar hoe gedifferentieerd wordt er eigenlijk gebouwd? Het Kadaster registreert en beheert veel gegevens over het gebruik, eigendom, locatie en andere kenmerken van vastgoed en grond. Met behulp van deze gegevens doen we onderzoek naar patronen en trends die spelen rondom de nieuwbouwopgave. Met een aantal aansprekende visualisaties en de casus Hoef en Haag, een nieuw dorp aan de Lek, laten we zien welke inzichten mogelijk zijn.

juni 22 @ 12:30
12:30 — 13:15 (45′)

Het Lokaal 1

Hans Wisman | Kadaster, Lars Brugman | Kadaster