Thema: Klimaat

Extreme neerslag, overstromingen en hittestress komen in de toekomst vaker voor door klimaatverandering. Overheden in heel Nederland zijn bezig het land bestendiger te maken tegen deze bedreigingen en kunnen dit niet zonder actie van burgers.

Vanuit geo-data zijn belangrijke (toekomstige) knelpunten inzichtelijk te maken voor heel Nederland. Slimme combinaties van datasets, zoals hoogteligging, panden, luchtfoto’s grondwaterstand en bodemtype kunnen risico’s op klimaatbedreigingen op perceelniveau in kaart brengen. Dit maakt het mogelijk om specifieke maatregelen per perceel voor waterberging of tegen hitte aan te bevelen. Op die manier helpen we bewoners hun eigen perceel klimaatbestendiger in te richten.

mei 23 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Dexter 13

Daniël van den Heuvel | Witteveen+Bos