Woningbouwopgave

Het gebruik van Geo-informatie in het DSO beperkt zich strikt tot de juridische status. Maar bij het plannen van nieuwe woningen wordt veel meer Geo-informatie gebruikt. Bijvoorbeeld: Waar worden de locaties van Voorontwerpen gemaakt en opgeslagen? Of wat doen we met nieuwe feitelijk gerealiseerde woningbouwlocaties die nog niet in een geactualiseerd juridisch Omgevingsplan zijn opgenomen? Is het nodig hiervoor een Omgevingsregister te realiseren? In deze sessie willen we interactief inventariseren welke vragen oplossingsrichtingen hier voor zijn.

juni 22 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

De Stijlkamer

Victor van Katwijk | Geodan