Klimaatopgave

Spheer.ai monitort sinds 2019 voor de Provincie Groningen haar buitendijkse kweldergebieden op het woekerende gras zeekweek. Met satellietbeelden en AI-technologie wordt er jaarlijks nauwkeurig de vergrassing van het natuurgebied gedetecteerd, wat een grote stap voorwaarts betekent in het beheer van onze kwelders.

juni 21 @ 11:00
11:00 — 11:45 (45′)

Danswerkplaats

Kasper Eising | Provincie Groningen, Mark Boer | Spheer AI