Klimaatopgave

In Nederland wordt op meerdere plaatsen de waterstand van de zeespiegel gemeten. Zes meetstations langs de kust zijn gelabeld als zogenaamd hoofdgetijdenstation. In 2020 verscheen het rapport ‘Strategie voor monitoring van bodembewegingen bij de Nederlandse kust’. Dit rapport adresseerde dat bij getijdestations weliswaar zeespiegelvariaties kunnen worden gemeten, maar om onderscheid te kunnen maken tussen relatieve en absolute zeespiegelvariaties te kunnen onderscheiden aanvullende data nodig is. Het advies was om de hoofdgetijdestations uit te rusten met GNSS- en INSAR-instrumenten. Rijkswaterstaat en Kadaster hebben deze GNSS-metingen gerealiseerd van het samenwerkingsverband Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur (NSGI). In deze presentatie vertellen we u over de aanleiding en implementatie. Verder komen resultaten van internationale experimenten met het direct meten van zeespiegelvariaties door reflectie van GNSS-signalen aan bod.

juni 21 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Erdal

Bas Alberts | Rijkswaterstaat, Bas van Goor | Rijkswaterstaat, Huib de Ligt | Kadaster, Kees Hoentjen | Kadaster, Lennard Huisman | Kadaster