Woningbouwopgave

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die ingrijpende gevolgen hebben voor de inrichting van onze leefomgeving. Een ingreep voor de ene opgave heeft direct impact op de realisatie van ambities en doelen van een andere opgave. Voor het maken van verstandige keuzes is inzicht nodig. En dat inzicht komt mede voort uit data over onze leefomgeving. In het kader van de beleidsvisie Zicht op Nederland, werken Kadaster en Geonovum daarom aan een oplossing waarmee je samengestelde gegevens uit de verschillende georegistraties kunt halen. Bezoekers van de Geobuzz krijgen de unieke kans om nog voor de officiële lancering van het resultaat op 1 juli te horen en zien hoe dit werkt.

In de verschillende registraties die de overheid beheert, is veel praktische basisinformatie te vinden. Om die informatie eruit te halen, moet je weten hoe de verschillende registraties zijn opgebouwd. Dat vraagt kennis die niet iedereen heeft en die tijd kost om je eigen te maken. Om hergebruik van gegevens uit de georegistraties eenvoudiger te maken, werken Kadaster en Geonovum aan een oplossing waarmee je verschillende registraties in samenhang kunt bevragen.
In een samenhangend semantisch model legt Geonovum vast wat de betekenis is van objecten in een registratie en wat de samenhang is tussen verschillende objecten binnen verschillende registraties. Het semantisch model kan je zien als een soort wegenkaart van de dataregistraties. Het Kadaster implementeert dit model in een API-orkestratielaag. De orkestratielaag kan op basis van het samenhangend semantisch model een route uitstippelen naar gegevens in de verschillende registraties. Via die (API)service kan je dan automatisch de relevante objecten ophalen en deze in één samenhangend antwoord terugontvangen.

In deze presentatie krijg je meer inzicht in het model, demonstreren we de toepassing en hoor je meer over wat ook jij hiermee kunt.

juni 22 @ 15:15
15:15 — 16:00 (45′)

Ideeëntheater

Arnoud de Boer | GeoNovum, Marcel Reuvers | Kadaster