Thema: Geo-inspiratie

In de ontwikkeling richting de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) zijn vele stappen te zetten. Martijn Odijk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Dick Krijtenburg van Geonovum geven een update over wat er tot nu toe is bereikt en waar nu aan wordt gewerkt richting de basisregistratie geo.

mei 23 @ 12:00
12:00 — 12:30 (30′)

Ideeëntheater

Dick Krijtenburg | Geonovum, Martijn Odijk | Ministerie van BZK