Thema: Klimaat

Het klimaat verandert. Daarom zijn er slimme oplossingen nodig voor zowel klimaatadaptatie als klimaatmitigatie. Satellietdata kunnen hier een bijdrage aan leveren, door bijvoorbeeld met actuele data veranderingen in de (leef)omgeving snel zichtbaar te maken, of juist met lange termijn tijdreeksen betere voorspellingen te doen van de impact van klimaatverandering.

Dit jaar heeft het NSO bedrijven uitgedaagd om innovatieve oplossingen op basis van satellietdata te ontwikkelen ten behoeve van het thema klimaatadaptatie en -mitigatie middels de zogenaamde SBIR-regeling (Small Business Innovation Research). Tijdens deze sessie presenteren een viertal bedrijven hun innovatieve oplossingen die ze binnen deze SBIR ontwikkelen. Dat doen ze in competitie met elkaar! Ze richten zich op diverse onderwerpen: wateroverlast, nowcast van zonnestraling, koolstofvastlegging en een klimaatbestendig bomenbestand. Komt dat zien, en laat u inspireren door de mogelijkheden van satellietdata voor deze interessante, waardevolle en nieuwste innovaties uit het bedrijfsleven.

Ook lichten we de SBIR-regeling toe waarmee we bedrijven uitdagen innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Wie kunnen er meedoen? Hoe schrijf je een goed voorstel?  En waarom is het voor overheidspartijen nou juist zo interessant om van deze regeling gebruik te maken?

We ontvangen u graag bij deze sessie!

mei 23 @ 12:45
12:45 — 13:45 (1h)

Dexter 11

Kathelijne Beenen | Netherlands Space Office