Klimaatopgave

Satellietdata kunnen hier een bijdrage aan leveren, door bijvoorbeeld met actuele data veranderingen in de (leef)omgeving snel zichtbaar te maken, of juist met lange termijn tijdreeksen betere voorspellingen te doen van de impact van klimaatverandering. De verschillende mogelijkheden zijn nog niet bij iedereen bekend. In deze presentatie geven we concrete en inspirerende voorbeelden van toepassingen van satellietdata op het gebied van klimaatmitigatie en -adaptatie.

Ook geven we een overzicht van beschikbare open data uit de EU en het satellietdataportaal.

Daarnaast delen we de laatste inzichten en innovaties uit de ruimtevaartsector. Welke ontwikkelingen spelen er? En hoe kunnen die de overheid in de toekomst verder helpen? Dat en meer komt aan bod in deze presentatie.”,

In dit sessie komen concrete toepassingen van satellietdata en het satellietdataportaal aan bod. In het bijzonder staan we stil bij toepassingen voor klimaatvraagstukken die relevant zijn voor gemeenten, provincies en waterschappen..

juni 21 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

De Buhne

Kathelijne Beenen | Netherlands Space Office, Mark Loos | Netherlands Space Office