Thema: Digital Twins

Het Kadaster werkt permanent aan de kwaliteitsverbetering van de kadastrale registratie. Belangrijk onderdeel van de registratie betreft de vastlegging van percelen en grenzen. In de afgelopen jaren heeft het kadaster binnen het programma ‘Kadastrale Kaart Next’ de mogelijkheden onderzocht tot structurele verbetering van de kwaliteit, nauwkeurigheid en eenduidigheid van de (digitale) Kadastrale Kaart. De huidige Kadastrale Kaart voldoet aan de vigerende eisen en normstelling, maar met de inzet van de nieuwste verwerkingstechnologie en de inzet van AI-technieken kan een significante verbetering worden bereikt die eerder niet mogelijk was. Er is sprake van ‘van goed naar beter’. Met het beoogde eindresultaat ontstaat een breder toepassingsbereik van de digitale kadastrale kaart, worden al langer bestaande en repeterende knelpunten opgelost en functioneert de kaart beter binnen de digitale overheid en informatie maatschappij, waaronder het stelsel van basisregistraties (DIS-GEO).

De onderzoeksfase nadert zijn afronding en het Kadaster bereid zich voor op mogelijke grootschalige productie. We schetsen graag de stand van zaken.

mei 23 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Dexter 30

Eric Hagemans | Kadaster, Ruben Busink | Kadaster