Thema: Geo-inspiratie

De regio Zwolle ziet de ondergrond als fundament voor een gezonde leefomgeving, energietransitie, klimaatadaptatie en grondwaterbeheer. Een toekomstbestendig inrichting van dit gebied vraagt om integrale keuzes, zodat voorgesorteerd kan worden op een toekomst met een veranderend klimaat, een grote woningbouwopgave en nieuwe energiebronnen. Wat kan kennis over de ondergrond opleveren voor beleidskeuzes die te maken zijn? In deze sessie belichten we vanuit het perspectief van de ondergrond de vraagstukken die het landschap van de toekomst vormgeven: de woningbouwopgave, klimaatadaptatie en de energietransitie.

mei 23 @ 12:30
12:30 — 13:00 (30′)

Ideeëntheater

BRO Programma, Peter de Graaf | Geodan