Thema: Mobiliteit

Henk Meurs is ziek. We starten nu met een plenaire lezing van Joost de Bruijn van Dat.mobility over het groeifondsplan voor een ecosysteem mobiliteit en smart cities. Over hoe we in de toekomst data gaan delen in een wereld die steeds verder digitaliseerd. Mobiliteit en digital twins komen hierin samen.

De mobiliteitswereld bevindt zich in een grote transitie. Gedreven door duurzaamheid, leefbaarheid (in steden), automatisering en digitalisering bewegen we van het accommoderen van verplaatsingen met eigen vervoersmiddelen in een groeiende verkeersruimte naar het aanbieden van verplaatsingen met een gedeeld voertuigenpark binnen een gelimiteerde verkeersruimte. De mobiliteit wordt daarmee steeds meer een logistiek vraagstuk waarbij we streven naar een optimale benutting van de infrastructuur.

Geodata speelt al sinds jaar en dag een grote rol binnen het mobiliteitsdomein: voor het bouwen van verkeersmodellen voor gebalanceerde infrastructuurplannen, voor het volgen van het gebruik van de weg, voor het berekenen van luchtkwaliteit en geluidsbelasting, voor het afstemmen van wegwerkzaamheden, voor het actueel managen van verkeersstromen.

Vanwege de transitie en het benuttingsvraagstuk is steeds meer geodata nodig voor het goed regelen van onze mobiliteit en deze data is niet alleen dynamisch, wat inherent is aan verkeersstromen, maar moet ook steeds meer actueel zijn of zelfs real time. Dit vraagt, naast de data zelf, ook om een digitaal stelsel, een ecosysteem, waarmee data veilig en vertrouwd en op geautomatiseerde wijze met elkaar uitgewisseld kan worden.

mei 23 @ 10:00
10:00 — 10:45 (45′)

Limousin 3

Joost de Bruijn | DAT, Prof. dr. Henk Meurs | Radboud Universiteit