Keynote

“Niet alles kan overal”, hoor je steeds vaker. Er moeten keuzes worden gemaakt. Provincies werken aan ruimtelijke perspectieven die de minister wil gebruiken voor een nieuwe nota Ruimte. Om deze ruimtelijke puzzel te kunnen leggen is goede ruimtelijke data cruciaal. Marnix deelt zijn ervaringen met de complexiteit van het leggen van de ruimtelijke puzzel en stelt daarbij de volgende vragen centraal: Hoe komen we weg uit het sectorale denken en meer tot integrale afwegingen? En, hoe zorgen we dat de beschikbare ruimtelijke gegevens effectief worden ingezet bij het leggen van de puzzel?

Marnix Brongers werkt als senior adviseur duurzame leefomgeving bij adviesbureau Over Morgen/Arcadis. Marnix werkt vanuit een integraal perspectief aan een breed palet van vraagstukken zoals de energietransitie, woningbouw/verstedelijking, stikstofproblematiek, klimaatadaptatie, mobiliteit, natuur en biodiversiteit, waardevolle buitengebieden en gebiedsontwikkelingen. Marnix opereert in de ruimte tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke partijen om verschillende transities te realiseren. Eerder werkte hij als adviseur en programmamanager op het scheidsvlak van organisatie, informatie en IT.

juni 22 @ 10:00
10:00 — 10:30 (30′)

Plenaire Zaal

Marnix Brongers | Over Morgen