Thema: Klimaat

Een groot deel van het werk aan de energietransitie vindt plaats in de ondergrond, zoals het aanleggen van een warmtenet of het verzwaren van het elektriciteitsnet. Maar er ligt natuurlijk veel meer in de ondergrond, onder andere de riolering. Voor een efficiënte planning van de energietransitie en het benutten van meekoppelkansen is het belangrijk inzicht te krijgen in de beschikbare ruimte in de ondergrond en in de conditie en onderhoudsplanning van de riolering.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Stichting RIONED nemen daartoe de relevante rioleringsdata op in de Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (dego.vng.nl). Dat betreft de ligging en kenmerken van de riolering en een generieke planning op basis van vuistregels van de beheermaatregelen zoals rioolrenovatie en -vervanging op (middel)langetermijn.

In de presentatie worden het belang en de toepassing van DEGO gedemonstreerd en de onderliggende analyses toegelicht.

mei 23 @ 12:45
12:45 — 13:15 (30′)

Dexter 15

Eric Oosterom | Stichting RIONED