Thema: Omgevingswet

In deze presentatie nemen Ruud Kathmann (Waarderingskamer) en Marcel Rietdijk (VNG Realisatie) de toehoorders mee in de ontwikkeling van zowel de Samenhangende Objectenregistratie (SOR) als de aanpassingen die doorgevoerd gaan worden in de WOZ-administratie met het oog op meer landelijke uniformiteit. Door het gelijktijdige verloop van beide trajecten en door de intensieve samenwerking kunnen op meerdere punten win-win-effecten worden bereikt.
Hierbij kan onder meer worden gedacht aan uniformering van de verschillende typeringen van gebouwen en de onderdelen daarvan. Zeer nuttig voor WOZ-taxatie en verrijking van het WOZ-waardeloket, maar ook een breed bestaande wens bij gebruikers van (BAG-) gebouwgegevens. Het inpassen en benutten van de 3D component in deze registraties heeft inmiddels bewezen meer te bieden dan alleen aansprekende 3D-beelden. En het verbeteren van relaties met gegevens over installaties en voorzieningen, denk aan zonnepanelen etc., is een noodzakelijke basis voor een gestuurde aanpak van de energietransitie.

Ook de vierde dimensie, het tijdreizen, blijkt een onderwerp waar WOZ en SOR elkaar hebben gevonden. Kijkt de WOZ daarbij voor naar het verleden (de waardepeildatum), biedt de SOR juist ook de mogelijkheid voor een blik in e toekomst. Hiermee sluit de SOR dan weer naadloos aan op de informatievoorziening voor de ruimtelijke planvorming en de Omgevingswet.
Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt verduidelijkt hoe de gegevens vanuit de SOR en WOZ samen gaan leiden tot meer uniforme en gedetailleerdere gegevens over gebouwen. Een samenwerking die niet beperkt blijft tot samenwerken bij vormgeven van de specificaties, maar een samenwerking die zich bij steeds meer bronhouders en gebruikers inmiddels ook uitstrekt tot geïntegreerde inwinning, kwaliteitszorg en gebruik.

mei 24 @ 12:45
12:45 — 13:30 (45′)

Dexter 13

Ruud M. Kathmann | Waarderingskamer