Klimaatopgave

In het Brabants overzicht stikstofdata vind je informatie over stikstofemissies en deposities in NoordBrabant, Nederland en Europa. Deze storymap helpt de provincie om hun communicatie richting stakeholders intern maar ook extern (bijvoorbeeld inwoners) te verduidelijken en om te laten zien wat stikstof is plus hoe en waar stikstof neervalt.

De Storymap Brabants overzicht stikstofdata is gemaakt om als achtergrond bij de Brabantse ontwikkelaanpak stikstof te dienen en inzicht te geven in stikstofdata voor zowel de provincie als geheel, als voor elk Brabants stikstofgevoelig Natura 2000-gebied afzonderlijk, dit in opdracht van de Provincie.

juni 21 @ 14:00
14:00 — 14:45 (45′)

Danswerkplaats

Charlotte Duynstee | Tensing GIS Consultancy