Klimaatopgave

Dit innovatieprogramma van de VNG heeft een groot aantal praktijklessen opgeleverd die we graag willen delen. Aan de hand van concrete voorbeelden gaat deze workshop over nut en noodzaak van inwinning en bijhouding van 3D data in geo-basisregistraties en de manier waarop een 3D bijhoudingsproces tot stand kan komen. Geleerde les is dat je betere keuzes kunt maken en toekomstbestendige oplossingen kunt realiseren voor de vraagstukken voor de fysieke leefomgeving en ruimtelijke ordening. De gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam nemen je mee in de praktische kant van werken met 3D (geo)data en 3D-visualisaties. Welke inspanningen en expertises komen daarbij kijken? Wat levert het op en hoe zijn daar alle partijen in het ruimtelijke ordeningsproces mee geholpen? D√© workshop waar je moet zijn als je vandaag meters wil maken in het richting geven aan 3D Nederland.”
Aan de hand van concrete voorbeelden gaat deze workshop over nut en noodzaak van inwinning en bijhouding van 3D data in geo-basisregistraties en de manier waarop een 3D bijhoudingsproces tot stand kan komen.

juni 21 @ 15:15
15:15 — 16:00 (45′)

Prodent Zaal

Gerlof de Haan | VNG