Woningbouwopgave

Het aantal koopverhuisbewegingen van stedelijk gebied naar landelijk gebied neemt toe in Nederland. Tussen 2018 en 2020 kochten 11% van alle stedelijke huishoudens een nieuwe woning in een landelijk gebied terwijl in de periode 2009-2011 zo’n 8% van alle stedelijke kopers deze beweging maakten. Sinds 2013 is de instroom in landelijke kopers groter dan de uitstroom uit deze gebieden. Ondanks deze toename van verhuizingen van stad naar land, zien we geen uitstroom van de Randstad naar de landelijke gebieden aan de rand van Nederland: landelijke gemeenten zien vooral een toename van nieuwkomers uit naburige stedelijke gemeenten. Bovendien blijven de meeste kopers nog altijd binnen dezelfde leefomgeving en verhuizen veelal binnen de eigen gemeente. Echter, het aandeel woningen in bezit van eigenaar-bewoners neemt af in de Randstedelijke gemeenten. Hierin spelen de gestegen huizenprijzen en het toegenomen aandeel buy-to-let investeerders in de Randstad een rol. Stedelijke kopers zijn hierdoor steeds vaker gedwongen te zoeken in omliggende regio’s. Gebaseerd op unieke data van het Kadaster over woningtransacties in Nederland kijken we in deze presentatie naar de verhuisstromen van woningeigenaren tussen stedelijke en landelijke gebieden in Nederland in de periode 2009 tot en met 2023, met een focus op de ontwikkelingen in de laatste jaren. Recente ontwikkelingen en de invloed van de Covid-19 pandemie, alsmede de karakteristieken van de nieuwkomers en landelijke kopers zullen worden toegelicht. Tijdens de presentatie is gelegenheid voor vragen en interactie.

juni 22 @ 11:00
11:00 — 11:45 (45′)

De Raedskamer

Lianne Hans | Kadaster