Thema: Digital Twins

Het programma T3D is primair een innovatie programma met veel dynamiek. Dynamiek in de zin van: we werken toe naar een werkend resultaat (een 3d keten bruikbaar voor alle gemeenten) zonder dat het resultaat goed gespecificeerd is. Het managen van voortdurend veranderen is het onderwerp van mijn inbreng.
Om dit te kunnen doen maak ik gebruik van een aantal modellen die helpen tot een aanpak te komen:
het decido model, dit toetst of om tot verandering te komen aan essentiele zaken is gedacht;
deep democrazy: borgen dat alle stemmen gehoord worden;
conversational intellligence, dit geeft inzicht hoe je het creatieve deel van de hersenen bij jezelf en anderen kunt uit en (vooral) aanzetten.
Deze modellen zijn relatief nieuw (afgelopen 20 jaar), in lijn met de positieve psychologie. Vervolgens blijkt dat deze modellen goed overeenkomen van de benaderingen van St.Patrick, Benedictus en Ignatius. Zo nieuw is het dus niet, maar wel ‘proven technology’.

Wat gebeurt er als je deze modellen / inzichten gaat toepassen op een innovatie programma zoals T3D? Dat is het onderwerp. De voorbeelden hoe ik het aanpak komen uit T3D. Zoals: in het begin (fase 1) is veel gepraat maar relatief weinig bereikt. Om die reden haakten mensen af. In plaats van praten zijn we gestart met prototyping: dan dwing je tot convergeren en bij het volgende prototype werk je door het benoemen van concrete wijzigingen. En loop je tegen problemen/uitdagingen op die je oplost. De energie (aangezette delen van de hersenen) is anders en vooral creatiever, er ontstaat ‘flow’. Als je in het team in die modus komt, presteer je veel beter.

In de workshop deel ik mijn ervaringen. In de afgelopen 30 jaar heb ik 1 ding geleerd: elke opdracht is weer anders, je begint weer ‘van voren af aan’ . In de workshop neem ik de deelnemer mee in lessons learned’ : wellicht dat we door te blijven leren verder komen in het succesvol doorvoeren van veranderingen.

Verandermanagement is een ‘oud’ vak: het bestaat sinds de mensheid zichzelf is gaan organiseren. In de laatste 20 jaar heeft het vak een versnelling ondergaan, o.a. door de komst van de positieve psychologie en neurologie: we begrijpen hierdoor beter hoe het komt dat veranderingstrajecten zo wisselend zijn in de mate van succes.
De overgang naar het werken in 3 dimensies is voor het vakgebied van de geo informatie een grote verandering. Een van de redenen is dat informatieketens steeds langer zijn geworden. Een upgrade van zo’n keten is complexer dan bedenken hoe het ‘next level’ er uit moet zijn. Denk maar eens aan de kosten die we moeten maken als het datamodel van 1 basisregistratie wijzigt. Hoeveel software moet dan herschreven worden?

In de workshop maak ik gebruik van een klein verandermodel. De model licht ik toe vanuit de uitdagingen voor de overgang naar 3-dimensionaal werken en aan de hand van drie dimensies die drie succesvolle kerkvaders ons aanreiken: st. Patrick, st. Benedictus en Ignatius van Loyola. Hiermee krijgen we zicht op het verandervermogen van organisaties en individuen.

We starten met het bepalen van de aard en schaal van de verandering. Afhankelijk daarvan verkennen we hoe we verandering ‘aanvliegen’, do’s en don’ts,
De workshop zal niet alle vragen beantwoorden, de kans dat we wederzijds geïnspireerd en gemotiveerd worden zit tegen de 100%.

De voorbeelden komen voort uit rollen als interim manager, verandermanager, programma manager, projectleider op het gebied van geo informatie en beheer openbare ruimte.

mei 24 @ 11:30
11:30 — 12:15 (45′)

Dexter 26

Harrie van der Werf | Informatiewerf BV